Fotbalový turnaj amatérských mužstev

SK SOKOL Dříteč Dříteč č.p. 118 533 05 okres Pardubice Tel.: 602187960 IČO: 48158861 e-mail: sokol@dritec.cz www.sokol.dritec.cz

Fotbalový turnaj amatérských mužstev obcí – měst – regionů, institucí a firem

„O putovní pohár KLUBU STAROSTŮ POLABÍ “

ve Dřítči

pod záštitou starosty obce Dříteč

POŘÁDÁ: Turnaj v malé kopané (dle upravených pravidel „PAMAKO“)

Základní informace

Místo: fotbalové hřiště ve Dřítči. Hrát se bude „na malé hřiště“ – malá kopaná, tedy na šířku velkého hřiště. Budou připravena čtyři stejná hřiště na malou kopanou.

Datum : sobota 25.6.2022, od 8.00 – 14.00 hod.

Pravidla : ( „malá kopaná PAMAKO“)

Ø Hrají pětičlenná mužstva (4 hráčů + brankář), bez věkového omezení, „hokejovým“ systémem. To znamená, že na střídačce může sedět více hráčů, kteří se mohou neomezeně střídat během hry.

Ø ( Auty se kopou, žádná malá domů se nesmí chytat do ruky, gólman auty rozehrává vždy rukou, ze hry může jakkoli, gólman může vyhodit přes celé hřiště, z autu gól jen po teči atd…/“pravidla PAMAKO“/)

Ø Hrát se bude 2×10 minut, se střídáním stran

Ø Postupový systém bude stanoven podle počtu přihlášených (buď vyřazovací anebo „každý s každým“)

Ø Hráči mohou hostovat v 1 dalším týmu turnaje

Ø Na turnaj budou delegováni rozhodčí s licencí

Do turnaje se může přihlásit každé mužstvo, které splní následující podmínky:

Ø Přihlásí se závazně do pondělí 20. června 2022 e-mailem na sokol@dritec.cz, že sdělí název mužstva a jméno kapitána (kontaktní osoby), který bude jednat jménem mužstva (viz přihláška na druhé straně), nebo poštou na adresu SK SOKOL Dříteč; Dříteč č.p.118, 533 05 Dříteč

Ø Předá v den turnaje od 8:00 hodin do 8:15 hodin soupis jmen hráčů k registraci do turnaje

Ø Minimální počet hráčů je 5, maximální není stanoven

Ø Minimální věková hranice je 15 let, max. není omezena

Ø Zaplatí startovné ve výši 1.000,- Kč na mužstvo – číslo účtu je 183314968/0300 (účet SK SOKOL Dříteč – pořadatel turnaje) poznámka v příkazu = jméno družstva, nejpozději před zahájením turnaje. Mužstvo, které oficiálně reprezentuje obec – město – region může nárokovat úhradu startovného od vysílající organizace (bude projednáno s příslušnými představiteli).

Ø V mužstvu můžou hrát i registrovaní fotbalisté

Ø Maximální počet týmů je 24 (Pořadí je dle přihlášky – rozhodující je čas platby startovného

Ceny:

1. Vítězné mužstvo dostane pohár + ceny pro vítěze

2. Druhé mužstvo dostane pohár + ceny pro vítěze

3. Třetí mužstvo dostane pohár + ceny pro vítěze

4. Všichni dostanou diplom

5. každý tým dostane 12 x balená voda

Ostatní :

Bližší Informace na telefonu 602 187 960 – předseda klubu SK SOKOL Dříteč p. Vasič Sreten, nebo na E-mail : sokol@dritec.cz

Partneři turnaje:

Přihláška do turnaje na straně 3 této pozvánky.

Následuje hudební odpoledne a večer hraje na hřišti skupina HARD-MOK – vstupné zdarma.

Výsledek obrázku pro hardmok logo

Fotbalový turnaj amatérských mužstev obcí – měst – regionů a institucí a firem

„O putovní pohár KLUBU STAROSTŮ POLABÍ “

ve Dřítči

P Ř I H L Á Š K A

Datum : sobota 25.6.2022, od 8.00 hodin – 14.00 hod.

Místo: fotbalové hřiště ve Dřítči

Prezence: 25.6.2022, do 8.15 hodin – na fotbalovém hřišti ve Dřítči (Dříteč 118,533 05)

Název mužstva :…………………………………………………………………………

Organizace, kterou mužstvo reprezentuje : …………………………………………………

Kapitán (vedoucí mužstva) :

Jméno a příjmení : …………………………………………………………………….…

Telefon : ………………………………………. E-mail : ………………………………

Soupiska hráčů:

1. …………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………………….

5. …………………………………………………………………..

6. ………………………………………………………………….

7. …………………………………………………………………..

8. ………………………………………………………………….

9. …………………………………………………………………..

10. ………………………………………………………………….

11. …………………………………………………………………..

12. ………………………………………………………………….

13. …………………………………………………………………..

14. ………………………………………………………………….

15. ……………………………………………………………

Komentáře nejsou povoleny.